Udzielamy kompletnej gwarancji na materiały i wykonanie, która obejmuje pełne zastąpienie wadliwych materiałów bez ponoszenia przez Ciebie dodatkowych kosztów. Przez pierwszy rok firma Maj-Strzech Maj Mariusz jest odpowiedzialna za wszystkie naprawy twojego dachu, które są objęte gwarancją.